Oferta sprzedaży używanego sprzętu medycznego

Ogłoszenie

Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu zaprasza do składania ofert

na zakup sprzętu medycznego

  

I.                   Miejska Przychodnia Specjalistyczna oferuje do sprzedaży niżej wymieniony,  używany, sprawny, sprzęt medyczny;

 

Lp

Nazwa

 

Data produkcji

1

WANNA DO HYDROMASAŻU

1997 rok

2

MYJNIA DEKO 260

1996 rok

3

UNIT STOMATOLOGICZNY

1999 rok

4

WIRÓWKA KOŃCZYN DOLNYCH

2006 rok

5

APARAT AERODYN

1992 rok

6

APARAT PULSOTRONIC ST 5D

1994 rok

II.   Osoby zainteresowane zakupem zbywanego sprzętu proszone są o kontakt z kierownikiem Działu Administracji i Nadzoru – Elżbietą Ryczek, pok.221,  telefon ( 56 ) 611 99 90,  e-mail: dan@mps.torun.pl    lub z Teklą Sytek, pok. 228, tel. 56/ 611 90 09, e-mail: zamowienia@mps.torun.pl

III.    Oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
2. datę sporządzenia oferty,
3. proponowaną cenę nabycia,
4. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz, że w związku z tym nie wnosi i wnosił nie będzie wobec sprzedającego żadnych roszczeń.

IV.     Oferty należy składać w terminie do godz. 12:00 dnia 4 lipca 2016 roku na adres MPS:  87-100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17 z dopiskiem „Oferta na zakup sprzętu- ogłoszenie z dnia 20.06.2016 r.”

MPS zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia.
MPS zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Pobierz pliki:
  myjnia 2
  myjnia 1
  wanna 1
  wanna 2
powrót do listy aktualności