Oferta sprzedaży używanego sprzętu medycznego

Ogłoszenie

Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu zaprasza do składania ofert

na zakup sprzętu medycznego

  

I.          Miejska Przychodnia Specjalistyczna oferuje do sprzedaży niżej wymieniony,  używany, sprzęt medyczny:

 

Lp

Nazwa

 

Data produkcji

Cena wywoławcza

1

APARAT USG GINEKOLOGICZNY HS-2000 foto1a 1b

2004 rok

2 500,00 zł

2

WANNA DO MASAŻU KOŃCZYN DOLNYCH I KRĘGOSŁUPA          foto 3a 3b 3c

2008 rok

  1 250,00 zł

3

FOTEL DO ĆWICZEŃ FLEXTENSOR   foto 6a 6b

2007 rok

500,00 zł

 4  VIDEOKOLONOSKOP ( uszkodzony)
      2012 rok          4 000,00 zł
 5  MYJKA COMBI CLEANER      1999 rok           2 000,00 zł
 6  ELEKTROKARDIOGRAF      2010 rok           500,00 zł

 Załączniki:

   -  foto 1a
   -  foto 1b
   -  foto 3a
   -  foto 3b
   -  foto 3c
   -  foto 6a
   -  foto 6b
   

II.    Osoby zainteresowane zakupem zbywanego sprzętu proszone są o kontakt z kierownikiem Działu Administracji i Nadzoru – Elżbietą Ryczek, pok.221,  telefon ( 56 ) 611 99 90, e-mail: dan@mps.torun.pl  lub z Teklą Sytek, pok. 229, telefon ( 56 ) 611-90-09, e-mail: zamowienia@mps.torun.pl

III.      Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

IV.        Oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
2. datę sporządzenia oferty,
3. proponowaną cenę nabycia,
4. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz, że w związku z tym nie wnosi i wnosił nie będzie wobec sprzedającego żadnych roszczeń.

V.         Oferty należy składać  na adres MPS:  87-100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17 z dopiskiem „Oferta na zakup sprzętu- ogłoszenie z dnia 7.06.2018 r.”

VI.         Ogłoszenie jest ważne do odwołania lub chwili sprzedaży w/w sprzętu.

 

MPS zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia.
MPS zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Toruń, dnia 7.06.2018 r.

 

powrót do listy aktualności