Oferta sprzedaży używanego sprzętu medycznego

Ogłoszenie

Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu zaprasza do składania ofert

na zakup sprzętu medycznego

  

I.          Miejska Przychodnia Specjalistyczna oferuje do sprzedaży niżej wymieniony,  używany, sprzęt medyczny:

 

Lp

Nazwa

 

Data produkcji

Cena wywoławcza

1

APARAT USG GINEKOLOGICZNY HS-2000 foto1a 1b

2004 rok

5 000,00 zł

2

UNIT STOMATOLOGICZNY DIPLOMAT foto2a 2b

1999 rok

750,00 zł

3

WANNA DO MASAŻU KOŃCZYN DOLNYCH I KRĘGOSŁUPA

2008 rok

  2 500,00 zł

4

WANNA DO HYDROMASAŻU

1997 rok

1 250,00 zł

5

WIRÓWKA KOŃCZYN DOLNYCH

2006 rok

175,00 zł

6

FOTEL DO ĆWICZEŃ FLEXTENSOR

2007 rok

750,00 zł

7

APARAT AERODYN

1992 rok

125,00 zł

8

APARAT PULSOTRONIC ST 5D

1994 rok

50,00 zł

  9  APARAT KRIOSAN foto 9a 9b
       2010 rok           4 000,00 zł
 10  VIDEOKOLONOSKOP       2012 rok           8 000,00 zł
 11  MYJKA COMBI CLEANER      1999 rok           4 000,00 zł
 12  ELEKTROKARDIOGRAF      2010 rok           1 000,00 zł

II.    Osoby zainteresowane zakupem zbywanego sprzętu proszone są o kontakt z kierownikiem Działu Administracji i Nadzoru – Elżbietą Ryczek, pok.221,  telefon ( 56 ) 611 99 90, e-mail: dan@mps.torun.pl  lub z Teklą Sytek, pok. 229, telefon ( 56 ) 611-90-09, e-mail: zamowienia@mps.torun.pl

III.      Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

IV.        Oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
2. datę sporządzenia oferty,
3. proponowaną cenę nabycia,
4. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz, że w związku z tym nie wnosi i wnosił nie będzie wobec sprzedającego żadnych roszczeń.

V.         Oferty należy składać w terminie do godz. 12:00 dnia 18 maja 2018 roku na adres MPS:  87-100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17 z dopiskiem „Oferta na zakup sprzętu- ogłoszenie z dnia 17.04.2018 r.”

MPS zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia.
MPS zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Toruń, dnia 17.04.2018 r.

 

powrót do listy aktualności