Oferta sprzedaży używanego sprzętu medycznego

 

Ogłoszenie

Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu zaprasza do składania ofert

na zakup sprzętu medycznego

  

I.                   Miejska Przychodnia Specjalistyczna oferuje do sprzedaży niżej wymieniony sprzęt medyczny:

Lp

Nazwa

 

Data zakupu

 

Cena wywoławcza

1

Fotel do ćwiczeń Flextensor         foto1a, foto 1b 

23.08.2007 r.

250,00 zł

2

Aparat USG ginekologiczny HS-2000 foto2a, foto 2b

08.11.2004 r.

1 250,00 zł

3

Videokolonoskop foto 3a, foto 3b

25.06.2012 r.

2 000,00 zł

4

Myjka Combi Cleaner foto 4a, foto 4b

01.03.1999 r.

1 000,00 zł

5

Myjnia ultradźwiękowa Sonic-22  foto5a

31.12.1996 r.

1 000,00 zł

6

Wózek anestezjologiczny foto 6a, foto 6b

31.12.1996 r.

1 000,00 zł

7

Łóżko z osprzetem LS-03 foto7a, foto 7b

15.12.2000 r.

1 500,00 zł

8

Wózek tarnsportowy nierdzewny foto 8a, foto8b

31.12.1996 r.

500,00 zł

9

Stół operacyjny SO-10 foto9a, foto9b

31.12.1996 r.

8 000,00 zł

10

Wywoływarka Classic EOS foto 10a, foto10b

15.12.2008 r.

10 000,00 zł

11

Kasety RTG foto11a, foto 11b, foto 11c, foto 11d

2008 r. i 2012 r.

200,00 zł - 300,00 zł

w zależności od rozmiaru

12

Kuwety ze stali kwasoodpornej foto12a foto 12b

20.10.2010 r.

po 100,00 zł

II.     Osoby zainteresowane zakupem zbywanego sprzętu proszone są o kontakt z  Elżbietą Ryczek, pok.221,  telefon ( 56 ) 611-99-90, e-mail: dan@mps.torun.pl  lub z Teklą Sytek, pok. 229, telefon ( 56 ) 611-90-09, e-mail: zamowienia@mps.torun.pl

III.   Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

IV.     Oferta powinna zawierać:

          1. imię, nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
2. datę sporządzenia oferty,
3. proponowaną cenę nabycia,
4. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz, że w związku z tym nie wnosi i wnosił nie będzie wobec sprzedającego żadnych roszczeń.

V.       Oferty należy składać na adres MPS:  87-100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17 z dopiskiem „Oferta na zakup sprzętu- ogłoszenie z dnia 16.11.2018 r.”

VI.      Ogłoszenie jest ważne do odwołania lub chwili sprzedaży w/w sprzętu.

MPS zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia.
MPS zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Toruń, dnia 16.11.2018 r.

 

 Załączniki:


foto 1a
foto 1b
foto 2a
foto 2b
foto 3a
foto 3b
foto 4a
foto 4b
foto 5a
foto 6a
foto 6b
foto 7a
foto 7b
foto 7c
foto 8a
foto 8b
foto 8c
foto 9a
foto 9b
foto 10a
foto 10b
foto 11a
foto 11b
foto 11c
foto 11d
foto 12a
foto 12b
  

powrót do listy aktualności