Zatrudnimy dwie osoby do Działu Administracji i Nadzoru

Liczba miejsc – 2 etaty

Wymiar czasu pracy

Pełen etat

Miejsce pracy

Miejska Przychodnia Specjalistyczna

ul. Uniwersytecka 17

Dział Administracji i Nadzoru

Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne

Wykształcenie wyższe/ średnie

Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z obsługą administracyjną, kontrolowaniem dokumentów

Wymagania dodatkowe

- wiedza i doświadczenie z zakresu administracji

- wiedza i doświadczenie zawodowe związane z obsługą projektów współfinansowanych ze środków unijnych

- wiedza i doświadczenie zawodowe związane z pracą audytora wewnętrznego

- znajomość prawa zamówień publicznych

- dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna, Internet)

- wysoka kultura osobista, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole, analityczne podejście do problemów, samodzielność komunikatywność, kreatywność

Termin składania dokumentów

do 16 lutego 2018 r.

Wymagane dokumenty

- List motywacyjny

- CV z klauzulą: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 z późn. zm.).

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie

- dokumenty potwierdzające co najmniej roczny staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenia pracodawcy, zakresy czynności, rekomendacje, itp.)

- wskazane przedłożenie opinii i/lub referencji z poprzednich miejsc pracy;

 

 

powrót do listy aktualności