Diabetologiczna
Rejestracja tel. 56/611 99 75 rejestracja.diabetologiczna@mps.torun.pl

 

 

  Zapraszamy do udziału  w programie finansowanym przez Gminę Miasta Toruń

  

 
„Qźnia zdrowia”

Program  wczesnego wykrywania nadwagi 
i otyłości wśród osób w wieku produkcyjnym po
 40 r. ż. w Toruniu”

Program jest skierowany do osób spełniających jednocześnie wszystkie niżej wymienione warunki:

‣ mieszkaniec Torunia
‣ nadwaga lub otyłość BMI ≥ 25 
‣ zdiagnozowana cukrzyca typu 2 – na podstawie zaświadczenia od lekarza o zdiagnozowanej cukrzycy
‣ wiek produkcyjny: kobiety 40 -60 lat
     mężczyźni 40 – 65 lat

Realizator programu:

Miejska Przychodnia Specjalistyczna
Toruń, Uniwersytecka 17
 
Zapisy: 
  • mailowo: qznia@mps.torun.pl
  • telefonicznie: od poniedziałku do piątku:
                             - w godzinach 8.00 - 14.00  tel.  56/ 611 90 02  lub  575-040-510
                             - w godzinach 14.00 - 18.00   tel. 575-040-510

  • osobiście: od poniedziałku do piatku w godz. 8.00 - 14.00  gabinet nr 12, parter budynek B
 
W załączeniu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 
Pobierz pliki:
   • Poradnia Diabetologiczna znajduje się na I piętrze w starym budynku, rejestracja - pokój nr 132.

  • W ramach poradni prowadzona jest edukacja diabetologiczna, będąca podstawą w opiece diabetologicznej i leczeniu cukrzycy. Leczenie cukrzycy wymaga skutecznej samokontroli, polegającej na stałym poszerzaniu wiedzy i umiejętności w zakresie rozumienia istoty choroby i powstających powikłań.

  • Edukator ds. cukrzycy tel. 056/ 611 99 75

 

 


PONIEDZIAŁEK

                       WTOREK    

       
        ŚRODA                       

      
CZWARTEK             

       
       PIĄTEK                      

 

 

Anna Zwierzyńska
Lek. Specjalista diabetolog

 

 

8.00 - 18.00

 

 

 

 

 

10.00 - 18.00 

 

 

 

8.00 - 16.00

 

 

 


 

 

8.00 - 16.00   

 

8.00 - 14.00
 

 

 

  

 Anna Bęben

Lek. specjalista diabetolog

Lek. specjalista chorób wewnętrznych

 

15.00-18.00

 

8.00 - 14.00

 

 

   
powrót do poprzedniej strony