Ośrodek Rehabilitacji
tel. 56/ 648 16 26; e-mail: mps.or@mps.torun.pl
lokalizacja Ośrodka – Rubinkowo I; ul. Łyskowskiego 15

 

Na podstawie aktualnego skierowania przyjmujemy pacjentów:

  1. Niemowlęta z obciążonym wywiadem okołoporodowym (wcześniactwo, zamartwice, wady wrodzone).

  2. Dzieci i młodzież z uszkodzeniem CUN, zespołami genetycznymi, ciężkimi skoliozami, po urazach, złamaniach.

  3. Dorosłych – panie po mastektomii, osoby z chorobą Parkinsona i innymi chorobami przewlekłymi, a także po urazach, złamaniach.

Oferujemy:

1. kompleksową rehabilitację:

- kinezyterapię
- fizykoterapię
- hydroterapię
- terapię zajęciową
- dla dzieci terapię pedagogiczną, logopedyczną i psychologiczną

 2. specjalistyczną opiekę lekarską


W ramach Ośrodka funkcjonują także poradnie:

  1. Poradnia Logopedyczna 

  2. Poradnia Psychologiczna 

  3. Poradnia Wad Postawy 

oraz 5-godzinny Oddział Dzienny dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 2 – 5 lat finansowany przez Gminę Miasta Toruń.

 

Ośrodek jest czynny:

od poniedziałku do czwartku:  700 – 1800,

piątek:   700 – 1500

Można przesłać wiadomość na adres: mps.or@mps.torun.pl

 

Lekarze udzielający świadczeń medycznych:

dr Brygman Dorota

neurolog dziecięcy

czwartki 8 – 10

dr Witkowska-Gęsicka Iwona

neurolog dziecięcy

wtorki 8 – 10

dr Soroka-Tyborska Anna

specjalista medycyny fizykalnej

środy 13 - 18

czwartki 13 - 18

dr Pełka Julian

specjalista rehab. medycznej

poniedziałki 10 - 11

wtorki 8 – 18

piątki 8 - 15

 dr Diana Accordi-Kilian  lekarz medycyny

środy 15 - 18

czwartki 15 - 18

dr Borkowski Jacek

specjalista ortopedii

i traumatologii narządu ruchu

poniedziałki 9 -13,   środy 14 – 18

czwartki 9 – 11

dr Bieńkowski Grzegorz

specjalista ortopedii

i traumatologii narządu ruchu

czwartki 11 - 15

 

 

 

powrót do poprzedniej strony